Kategorija: Rožaje

Home / Rožaje
Mirsada Bibić-Šabotić: Ljubav i mržnja dolaze iz srca i ne dozvolite da ga otruju

Mirsada Bibić-Šabotić: Ljubav i mržnja dolaze iz srca i ne dozvolite da ga otruju

Mirsada Bibić-Šabotić, rođena je 1966. godine u Peći, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a Filološki fakultet, odsjek Jugoslovenska književnost i srpsko-hrvatski jezik, u Prištini. Kao profesor, radila je u Prištini, Peći i u Rožajama gdje i sada predaje maternji jezik u Gimnaziji ,,30. septembar’’. Za poseban doprinos u oblasti obrazovanja dobitnica je Tridesetoseptembarske nagrade, najvećeg opštinskog priznanja za obrazovanje...

9. Marta 2022.29. Marta 2022.
Akademski slikar Aldemar Ibrahimović

Akademski slikar Aldemar Ibrahimović

Aldemar Ibrahimović (1962), pri­pada slikarima koji od prvih početaka tragaju za vlastitim likovnim izrazom, usmjeravajući i kultivišući svoj nesumn­jivi talenat prema doživljenom i bliskom, zadajući sebi mnogo više i teže od nji­hovog prenošenja iz svijeta realnosti u svijet umjetnosti. Zato se njegove slike doimaju kao prisnivene, skinute s obrisa nekih irealnih a mogućih predjela, ali...

1. Marta 2022.29. Marta 2022.
Amra Đečević: U Sarajevu promovisana poetska zbirka „Zejna“ Sulejmana Beće Kujevića

Amra Đečević: U Sarajevu promovisana poetska zbirka „Zejna“ Sulejmana Beće Kujevića

“Plemeniti smisao poetskog djela Sulejmana Kujevića sadržan je u pojmu SUSRETA. Nije najvažnije što se u njemu trajno susreću tradicija, baština i suvremenost, koliko je bitno da je i sam pjesnički glas rezultat višestrukih pjesnikovih interesovanja i zanimanja, od muzike i folklora do aktuelnih društvenih i moralnih dilema pojedinca u epohi koju u našim prostorima...

9. Februara 2022.9. Februara 2022.